2023 Stacja Paliw Shell Nowa Wieś Legnicka

2023 Stacja Paliw Shell Nowa Wieś Legnicka

2023 Stacja Paliw Shell

Nowa Wieś Legnicka

ARKOP, jako generalny wykonawca, odpowiadał za całościową realizację projektu. Zakres prac obejmował od etapu przygotowawczego do zakończenia inwestycji, z uwzględnieniem wszystkich norm i standardów technicznych. Realizacja odbyła się w wyznaczonym czasie i zgodnie z przewidzianym budżetem.
 • Rozbiórka oraz wyburzenie budynku stacji paliw
 • Makroniwelacja – 4.000 m³
 • Nawierzchnie drogowe z kostki 8 cm – 4.500 m²
 • Zagospodarowanie terenów zielonych – 2.000 m²
 • Płyty szczelne pod wiatą – 445 m²
 • Przyłącze elektryczne sieci NN
 • Przekładka sieci SN + trafo stacja nasłupowa
 • Przyłącza wodociągowe rura PE do ø110 – 62 mb
 • Przyłącza i sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z separatorami olejów, oczyszczalnią BIOFIT, z rur PCV fi od 160 do 250 – 600 mb
 • Montaż zbiornika paliwowego – 1 sztuka
 • Montaż zbiornika LPG – 1 sztuka
 • Fundamenty płyt zbiorników, sklepu, wiat naddysybutrowych oraz monolitów cewonych
 • Budynek stacji wraz z robotami wykończeniowymi – 260 m²
Termin realizacji prac: 11.2022 r. – 04.2023 r.
ARKOP 9 Realizacje 9 Kategorii Projektu: Budownictwo przemysłowe
2022 Stacja Paliw Shell Białężyce

2022 Stacja Paliw Shell Białężyce

2022 Stacja Paliw Shell

Białężyce

ARKOP w roli generalnego wykonawcy zrealizował inwestycję uwzględniając skomplikowane aspekty techniczne i logistyczne. Dzięki ścisłej współpracy z podwykonawcami i dostawcami, udało się spełnić wymagania inwestora, zarówno pod względem jakości, jak i czasu realizacji.

ARKOP 9 Realizacje 9 Kategorii Projektu: Budownictwo przemysłowe

2022 KGHM budowa Stacji Segregacji i Zagęszczania Odpadów Rudna

2022 KGHM budowa Stacji Segregacji i Zagęszczania Odpadów Rudna

2022 KGHM

Budowa Stacji Segregacji i Zagęszczania Odpadów Rudna

Jako generalny wykonawca, ARKOP zrealizował dla KGHM specjalistyczny projekt z zakresu prac inżynieryjnych, mianowicie budowę stacji segregacji i zagęszczania odpadów dla KGHM Oddział Zakład Hydrotechniczny w Rudnej. Inwestycja została zrealizowana zgodnie z rygorystycznymi normami i standardami, a jej skomplikowany charakter techniczny nie wpłynął na terminowość realizacji. Działania ARKOP potwierdziły wysoką kompetencję firmy w branży inżynieryjnej.

ARKOP 9 Realizacje 9 Kategorii Projektu: Budownictwo przemysłowe

2022 Stacja Paliw Shell Jędrzychowice

2022 Stacja Paliw Shell Jędrzychowice

2022 Stacja Paliw Shell

Jędrzychowice

ARKOP, jako generalny wykonawca, wziął na siebie zadanie budowy stacji paliw Shell w Jędrzychowicach na Dolnym Śląsku. Zadanie zostało wykonane z zachowaniem najwyższych standardów jakości i bezpieczeństwa, co po raz kolejny potwierdza kompetencje firmy w zakresie tego typu przedsięwzięć.

ARKOP 9 Realizacje 9 Kategorii Projektu: Budownictwo przemysłowe

2021 Stacja Paliw BP Wrocław ul. Mokronoska

2021 Stacja Paliw BP Wrocław ul. Mokronoska

2021 Stacja Paliw BP

Wrocław, ul. Mokronoska

ARKOP, jako generalny wykonawca, zrealizował stację paliw BP na ulicy Mokronoskiej we Wrocławiu. Projekt został wykonany z uwzględnieniem wszelkich standardów związanych z jakością i bezpieczeństwem. Realizacja tej inwestycji dla kolejnego koncernu paliwowego podkreśla wszechstronność i elastyczność ARKOP w branży budowlanej.

ARKOP 9 Realizacje 9 Kategorii Projektu: Budownictwo przemysłowe

# # #