2023 Stacja Paliw Shell

Nowa Wieś Legnicka

ARKOP, jako generalny wykonawca, odpowiadał za całościową realizację projektu. Zakres prac obejmował od etapu przygotowawczego do zakończenia inwestycji, z uwzględnieniem wszystkich norm i standardów technicznych. Realizacja odbyła się w wyznaczonym czasie i zgodnie z przewidzianym budżetem.
 • Rozbiórka oraz wyburzenie budynku stacji paliw
 • Makroniwelacja – 4.000 m³
 • Nawierzchnie drogowe z kostki 8 cm – 4.500 m²
 • Zagospodarowanie terenów zielonych – 2.000 m²
 • Płyty szczelne pod wiatą – 445 m²
 • Przyłącze elektryczne sieci NN
 • Przekładka sieci SN + trafo stacja nasłupowa
 • Przyłącza wodociągowe rura PE do ø110 – 62 mb
 • Przyłącza i sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z separatorami olejów, oczyszczalnią BIOFIT, z rur PCV fi od 160 do 250 – 600 mb
 • Montaż zbiornika paliwowego – 1 sztuka
 • Montaż zbiornika LPG – 1 sztuka
 • Fundamenty płyt zbiorników, sklepu, wiat naddysybutrowych oraz monolitów cewonych
 • Budynek stacji wraz z robotami wykończeniowymi – 260 m²
Termin realizacji prac: 11.2022 r. – 04.2023 r.
ARKOP 9 Realizacje 9 2023 Stacja Paliw Shell Nowa Wieś Legnicka
# # #