Przedsiębiorstwo Budowlane ARKOP
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
ul. Jerzmanowska 18, 54-530 Wrocław

NIP: 897-001-60-46
REGON: 005925694
KRS: 0000655715

Sąd Rejony dla Wrocławia Fabryczna VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego.

Kapitał zakładowy Spółki: 50.000.00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych)

Sekretariat
71-310-03-01
arkop@arkop.com.pl

Dział Techniczny
71 310 03 21

Dział Zakupów:
71 310 03 23

Dział Ofertowania
71 310 03 17

Dział Finansowy
71 310 03 36

Masz pytanie?
Zapraszamy do kontaktu

10 + 5 =

# # #