2023 DOM.developer ul. Strachowicka

2023 DOM.developer ul. Strachowicka

2023 DOM.developer

Wrocław, ul.Strachowicka

 • Ilość kondygnacji naziemnych: 3
 • Ilość kondygnacji podziemnych: 1
 • Powierzchnia całkowita naziemna: 3 363,07 m2
 • Powierzchnia całkowita podziemna: 1 730,59 m2
 • Powierzchnia PUM: 3 606,69 m2
 • Powierzchnia usług PUU: brak
 • Ilość mieszkań: 60
 • Ilość miejsc postojowych: 58 w garażu podziemnym, 20 miejsc terenowych

W niedalekim sąsiedztwie Paku Żerniki przy ul. Strachowickiej 13a na zlecenie DOM.developer Arkop wybudował budynek mieszkalny wielorodzinny. Inwestycja jest kameralna, posiada 60 mieszkań oraz 58 miejsc postojowych w wbudowanym garażu podziemnym.

ARKOP 9 Kategorii Projektu: Realizacje

2023 Develia S.A. Wrocław ul.Cynamonowa

2023 Develia S.A. Wrocław ul.Cynamonowa

2023 Develia S.A.

Wrocław, ul.Cynamonowa

 • Ilość kondygnacji naziemnych: 5
 • Ilość kondygnacji podziemnych: 1
 • Powierzchnia całkowita naziemna: 10.468,69 m2
 • Powierzchnia całkowita podziemna: 4.829,59 m2
 • Powierzchnia PUM: 7.282,02 m2
 • Ilość mieszkań: 114 szt
 • Ilość miejsc postojowych: 139 szt w garażu podziemnym

Na Lipie Piotrowskie przy ul. Cynamonowej 42, Arkop na zlecenie inwestora Develia S.A zrealizował inwestycję budynku mieszkalnego, składającego się z III pięter z antresolą, dwóch klatek schodowych oraz garażu podziemnego.
Część podziemna wykonana została w technologii żelbetowej, nadziemna w technologii mieszanej, stropy filigran.
Dach płaski, na którym umieszczone są 2 instalacje fotowoltaiki.

ARKOP 9 Kategorii Projektu: Realizacje

2023 Stacja Paliw Shell Nowa Wieś Legnicka

2023 Stacja Paliw Shell Nowa Wieś Legnicka

2023 Stacja Paliw Shell

Nowa Wieś Legnicka

ARKOP, jako generalny wykonawca, odpowiadał za całościową realizację projektu. Zakres prac obejmował od etapu przygotowawczego do zakończenia inwestycji, z uwzględnieniem wszystkich norm i standardów technicznych. Realizacja odbyła się w wyznaczonym czasie i zgodnie z przewidzianym budżetem.
 • Rozbiórka oraz wyburzenie budynku stacji paliw
 • Makroniwelacja – 4.000 m³
 • Nawierzchnie drogowe z kostki 8 cm – 4.500 m²
 • Zagospodarowanie terenów zielonych – 2.000 m²
 • Płyty szczelne pod wiatą – 445 m²
 • Przyłącze elektryczne sieci NN
 • Przekładka sieci SN + trafo stacja nasłupowa
 • Przyłącza wodociągowe rura PE do ø110 – 62 mb
 • Przyłącza i sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z separatorami olejów, oczyszczalnią BIOFIT, z rur PCV fi od 160 do 250 – 600 mb
 • Montaż zbiornika paliwowego – 1 sztuka
 • Montaż zbiornika LPG – 1 sztuka
 • Fundamenty płyt zbiorników, sklepu, wiat naddysybutrowych oraz monolitów cewonych
 • Budynek stacji wraz z robotami wykończeniowymi – 260 m²
Termin realizacji prac: 11.2022 r. – 04.2023 r.
ARKOP 9 Kategorii Projektu: Realizacje
2022 Stacja Paliw Shell Białężyce

2022 Stacja Paliw Shell Białężyce

2022 Stacja Paliw Shell

Białężyce

ARKOP w roli generalnego wykonawcy zrealizował inwestycję uwzględniając skomplikowane aspekty techniczne i logistyczne. Dzięki ścisłej współpracy z podwykonawcami i dostawcami, udało się spełnić wymagania inwestora, zarówno pod względem jakości, jak i czasu realizacji.

ARKOP 9 Kategorii Projektu: Realizacje

2022 LC Corp Wrocław ul.Dożynkowa

2022 LC Corp Wrocław ul.Dożynkowa

2022 LC Corp

Wrocław, ul.Dożynkowa

ARKOP, pełniąc funkcję generalnego wykonawcy, z sukcesem zakończył realizację inwestycji mieszkalnej na ul. Dożynkowej we Wrocławiu. Projekt, prowadzony dla dewelopera LC Corp, został wykonany z uwzględnieniem najwyższych standardów jakościowych. Terminowość i precyzja wykonania potwierdziły zaufanie, jakim ARKOP cieszy się na rynku budowlanym.
 

 • Powierzchnia terenu: 14 506 m2
 • Ilość kondygnacji nadziemnych: 3/4
 • Ilość kondygnacji podziemnych: 1
 • Powierzchnia całkowita nadziemna: 17 438 m2
 • Powierzchnia całkowita podziemna: 6 862 m2
 • Powierzchnia całkowita: 24 300 m2
 • Kubatura: 74 353 m3
 • Powierzchnia PUM: 12 820 m2
 • Ilość mieszkań: 202 szt.
 • Ilość miejsc postojowych w garażu podziemnym: 212 szt.
 • Ilość miejsc postojowych w terenie: 40 szt.
  Wartość robót netto: 57 734 121,00 zł
ARKOP 9 Kategorii Projektu: Realizacje

# # #