2017 Stacja paliw BP

Sołeczno

ARKOP, w roli generalnego wykonawcy, z powodzeniem oddał do użytku stację paliw BP w Sołecznie. Inwestycja zrealizowana została z dbałością o najwyższe normy jakościowe i bezpieczeństwa, co utrwala dobrą reputację firmy w sektorze budowlanym.

Roboty zostały wykonane w zakresie:

 • makroniwelacja 13 000 m³
 • nawierzchnie drogowe z kostki na terenie 5541 m²
 • tereny zielone 2600 m²
 • płyty szczelne betonowe pod wiatą 3 26 m²
 • przyłącze elektryczne sieci NN
 • przyłącze wodociągowe rura PE Ø 110 – 130 mb
 • przyłącza i sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z separatorami olejów z rur PCV Ø 160 B 400 do 250 B400 w ilości 900 mb
 • montaż zbiorników paliwowych 2 sztuki
 • montaż zbiornika LPG
 • montaż zbiornika AdBlue
 • fundamenty płyt zbiorników, sklepu, wiat nad dystrybutorowych oraz monolitów cenowych
 • wykonanie budynku stacji oraz restauracji wraz z robót wykończeniowymi 405 m²
 • dostawa i montaż oczyszczalni ścieków
 • koordynacja robót i dostaw Inwestorskich
ARKOP 9 Realizacje 9 2017 Stacja paliw BP Sołeczno
# # #