2008 TBS

Wrocław, ul. Zielna

Realizując inwestycję na ulicy Zielnej we Wrocławiu dla TBS, ARKOP wykazał się doskonałym rozumieniem potrzeb mieszkalnictwa komunalnego, dostarczając wysokiej jakości budownictwo na rzecz społeczności lokalnej.

Parametry techniczne budynku:
– Kubatura budynku: 8 940,31 m³
– Powierzchnia użytkowa mieszkań: 2 035,48 m²
– Ilość mieszkań: 44 szt
– Drogi, place, parkingi, chodniki: 1 110,94 m²

Wartość zadania: 6 268 755,25 zł brutto.

ARKOP 9 Realizacje 9 2008 TBS Wrocław ul. Zielna
# # #