2008 Stacja paliw Shell

MOP Olsze

Realizując projekt dla Shell Polska na autostradzie A1 w miejscowości Olsze Wschód, ARKOP pokazał, że jest w stanie sprostać standardom międzynarodowym w dziedzinie stacji paliw. Ta inwestycja to jedna z niemal 60 stacji i 4 MOP-ów przy autostradach A1 i A2 wykonanych dla tego koncernu paliwowego.

Roboty zostały wykonane w zakresie:
– Makroniwelacja: 7553,00m³
– Nawierzchnie drogowe z kostki na terenie: 3033,04m²
– Włączenie w układ komunikacyjny nawierzchni asfaltowej parkingu autostradowego
– Płyty szczelne betonowe pod wiatami osobowymi i TIR: 421,00m²
– Przyłącze elektryczne sieci nn: 340,00mb
– Przyłącze wodociągowe ru PE fi160: 18,00mb
– Przyłącza i sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z separatorami olejów z rur PVC fi160 – fi250 w ilości: 401,53mb
– Montaż zbiorników paliwowych: 3 sztuki
– Montaż zbiornika LPG: 1 sztuka
– Fundamenty płyt zbiornikowych, sklepu, wiat osobowych i TIR oraz znaków firmowych (pylon reklamowy, monolit betonowy)
– Wykonanie budynku stacji wraz z robotami wykończeniowymi: 242,8m²
– Wykonanie sieci monitoringu piezometrów
– Koordynacja robót i dostaw Inwestorskich

Wartość kontraktu wyniosła: 3.147.964,28 zł netto

ARKOP 9 Realizacje 9 2008 Stacja paliw Shell MOP Olsze
# # #