2007 TBS

Wrocław, ulice: Wilanowska-Kaszetlańska

Inwestycja na przecięciu ulic Wilanowskiej i Kasztelańskiej stanowi kolejny dowód na to, że ARKOP potrafi dostosować się do różnorodnych wymagań i warunków lokalizacyjnych. Wykonawstwo tej inwestycji potwierdziło wysokie umiejętności ARKOP jako generalnego wykonawcy.
Parametry techniczne obu budynków:
– Kubatura budynku: 32 357,70 m³
– Powierzchnia użytkowa netto: 9 547,29 m²
– Powierzchnia użytkowa mieszkań: 6 707,39 m²
– Ilość mieszkań: 134 szt
– Place, parkingi, chodniki o nawierzchni z kostki typu Polbruk: 4 489,00 m²
– Zieleń: 3 046,00 m²
Wartość zadania: 16 890 245,78 zł brutto.

ARKOP 9 Realizacje 9 2007 TBS Wrocław ul. Wilanowska-Kasztelańska
# # #