2006 Klasztor Św. Józefa

Wrocław

W latach 2004-2005, ARKOP podjął się wyjątkowej inwestycji, mającej na celu rozbudowę klasztoru dla Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety we Wrocławiu. Zajmując się stanem surowym budynku, firma nie tylko zaspokoiła techniczne i funkcjonalne potrzeby, ale również zadbała o to, aby nowe elementy harmonijnie wpasowały się w historyczny kontekst tego miejsca.

ARKOP 9 Realizacje 9 2006 Klasztor Św. Józefa Wrocław
# # #