Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Inwestycja z 1992 roku dla Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Żmigrodzie to przykład, jak Arkop od samego początku potrafił sprostać wyjątkowym wymaganiom. Projekt obejmował zarówno budynki biurowe, jak i poligon doświadczalny, co wymagało od nas kompleksowego podejścia. Miejsce to stało się centrum zaawansowanych badań w dziedzinie budownictwa drogowego i mostowego, co podkreśla nasze zaangażowanie w tworzenie obiektów o różnych, często specjalistycznych funkcjach.

ARKOP 9 Realizacje 9 1992 IBDiM Żmigród
# # #