Inwestor

ARKOP Developer S p, z o.o. ul. Jerzmanowska 18 54-530 Wrocław

Nazwa budowy

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu zlokalizowana we Wrocławiu przy ul. Janickiego Ilość mieszkań: 24 Ilość lokali usługowych: 1 PUM: 878,84 m2 Powierzchnia lokalu usługowego: 100 m2.

Termin rozpoczęcia

18.02.2022

Termin zakończenia

29.02.2024

# # #